Villkor
Följande villkor gäller för alla våra kurser, aktiviteter och arrangemang.

Kursen/aktiviteten/arrangemanget betalas enligt ök.

Go Climb Sweden ansvarar inte för deltagares kläder, värdesaker, fotoutrustning o dyl under
kurser/aktiviteter/arrangemang.

Avanmälan/Återbud måste ske senast 7 dagar innan första kursdatumet, annars är den anmälda personen skyldig att betala halva avgiften.
Sjukdom som inträffar de sista 2 dagarna innan kursen/aktiviteten/arrangemanget startar skall styrkas med läkarintyg för att inte behöva betala halva kursagiften. Vid utebliven närvaro utan avbokning debiteras hela kursavgiften.

Om man anmäler fler än sig själv till en kurs/aktivitet/arragemang så är man även betalningsskyldig för de andra anmälda.

Skador som uppkommer på utrustning som används under kurser/aktiviteter/arrangemang står Go Climb Sweden för. Undantaget är om deltagaren är grovt oaktsam och därmed orsakar skada på utrustning.
Go Climb Sweden förbehåller sig rätten att avgöra vad som är grov oaktsamthet och vilken ersättning som skall utgå för skadad utrustning.

Kurser/aktiviteter/arrangemang genomförs i alla väder med undantag för åskväder eller när det föreligger risk för liv/egendom. Go Climb Sweden förbehåller sig rätten att avgöra ovanstående.

Klienten ansvarar själv för att denna har en giltig Olycksfallsförsäkring som täcker klättring. Förslagsvis går man med i en klubb som är ansluten till Svenska Klätterförbundet och får då en försäkring.
2024-03-30 + 2024-03-31
Grundkurs klippklättring
8 platser kvar
Anmälan »
2024-05-04 + 2024-05-05
Grundkurs klippklättring
8 platser kvar
Anmälan »
2024-XX-XX + 2024-XX-XX
Klättra andra datum?
Hör av dig!
Anmälan »
2023-XX-XX + 2023-XX-XX
Klättra andra datum?
Hör av dig!
Anmälan »
2024-XX-XX + 2024-XX-XX
Klättra andra datum?
Hör av dig!
Anmälan »
2024-XX-XX - 2024-12-31
För fler datum
klicka på "Kalender"
i den svarta listen ovan
Copyright Go Climb 2008 | info@goclimb.se | Go Climb, Fjällbackagatan 3, 263 58 Strandbaden